Hvordan kan vi skape et byrom som er tilgjengelig for alle?

Det har teolog og forsker Inger Marie Lid ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) intervjuet personer med funksjonsnedsettelser om i sitt forskningsprosjekt.

Ved å vandre sammen med 14 personer med syns- og bevegelseshemninger i offentlige rom, gater og plasser i Oslo har Lid undersøkt hvilke barrierer de møter.

– Vi trenger kunnskap fra mennesker med funksjonsnedsettelser, blant annet for å lære mer om hvilke hindringer en fotgjenger som er blind eller bruker rullestol, møter. Målet må være å skape en menneskevennlig by som er tilgjengelig på en likeverdig måte for alle, sier Lid til nettavisen forskning.no.

Flere av intervjuobjektene sier de føler en utrygghet når de skal bevege seg i offentlige rom. Lid trekker frem fotgjengerne som byens hovedpersoner og mener at dette bør være utgangspunktet for byplanlegging i både kommuneplaner og handlingsplaner.

– Faren er at vi reduserer universell utforming til tekniske forskrifter. Vi må ikke glemme at dette handler om menneskers handlingsrom og muligheter for å ta del i arbeidslivet, kulturlivet og bare det å kunne gå gjennom en gate og sette seg ned på en benk, sier hun.

Les hele artikkelen hos forskning.no

Kilde: forskning.no