Bodø bystyre ber om at det gjøres en gjennomgang av kommunens nettsider med tanke på bedre brukervennlighet. 

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Rødt, SV, SP og MDG er opptatt av større åpenhet og mer involvering i Bodø kommune.

 Et viktig element i jobben er tilgjengelighet på nett. Dette er den enkleste og vanligste måten å innhente informasjon på for de fleste innbyggerne.

Informasjon om folkemøter, bystyre og komitemøter bør ligge lett tilgjengelig på fremsiden. Det bør være enkelt å sende elektroniske høringssvar på saker som er på høring i kommunen, mener det nye bystyret.

Direktoratet for forvaltning og IKT evaluerer hvert år funksjoner og nettsider i privat og offentlig sektor. I 2014 gjorde de en evaluering av Bodø kommunes elektroniske tjeneste. Den viser at Bodø kommune har stort forbedringspotensial.

Bystyret ber om at det tas hensyn til svaksynte og andre som har behov for å tilpasse tekststørrelse og kontrast.

Det forutsettes at Forskrift for universell utforming av IKT oppfylles.

Kilde: Avisa Nordland 

 

Bodø kommunes nettsider i dag