Det er nå mulig for flere kommuner og fylkeskommuner å bli med i kommunenettverket for universell utforming.  

KS har et kommunenettverk for universell utforming. Det er plass til flere kommuner og fylkeskommuner i nettverket.

 Den første samlingen i «KS kommunenettverk universell utforming» er 31. mars  klokka 11.00 til 1300 hos KS Agenda møtesenter i Oslo.

Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å bli med i nettverket må søke om dette innen 17. februar. Send søknadsskjema til christian.hellevang@ks.no.

Både søknadsskjema og mer informasjon om arbeidet i nettverket finner du her: http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/bolig-og-universell-utforming/bli-med-i-kommunenettverk-universell-utforming/

 

Kilde: KS