Bare seks av ti barnehager har hatt tilsyn fra kommunen de siste tre årene, viser en kartlegging fra Helsedirektoratet.

Mange barnehager sliter med muggsopp. Det viser støvprøver som NRK Forbrukerinspektørene har tatt i over 100 tilfeldige barnehager her i landet.

Prøvene viser av to av tre barnehager har unormal vekst av muggsopp.

NRK har sammenliknet resultatene fra de 100 barnehagene med Helsedirektoratets nye kartlegging. De finner at barnehageansatte opplever mest helseplager der det ikke har vært tilsyn. Disse barnehagene har også mest sopputslag.

Akutt astma er den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelser hos barn. Forskere tror at en stor økning i antall astmabarn skyldes inneklima.

– Dårlig inneklima og dårlig ventilasjon påvirker konsentrasjonen. Og i tillegg kan også uheldige skadelige faktorer som man inhalerer, føre til kronisk sykdomsutvikling i luftveiene, forteller professor Kai Håkon Carlsen ved Oslo universitetssykehus til NRK.

– Når vi også vet at dette har helsebetydning for de minste, er det viktig å få gjort noe med. Muggsopp og fuktskader skal ikke eksistere i barnehager. Det har en klar sammenheng med negativ helseeffekt, sier Kolbjørn Mohn Jenssen, biolog og daglig leder i Mycoteam, som har analysert prøvene for NRK.

NRK har lagd en søkemotor hvor foreldre kan sjekke inneklimaet i barnehagen som deres barn går i.

Den finner du her.Kilde: NRK