Barn og voksne i barnehager er mye plaget av støy. Nå settes det i gang et prosjekt som skal forebygge hørselsskader.

HLF Vesterålen, som er et lokallag i Hørselshemmedes Landsforbund, er nå i gang med et nytt prosjekt hvor de skal innom 44 barnehager for å holde foredrag for barna om støy.

Initiativet er en del av en HLF sin nye treårige kampanje. I tillegg til undervisning for barn om farene ved høy lyd, så får også de ansatte ved barnehagene gratis hørselstester.

De ansatte kan fortelle at det kan bli mye støy av å jobbe i en barnehage, så en hørselstest kan komme godt med.

– Tilbudet er blitt veldig godt mottatt. Vi har allerede vært i Strand barnehage, og pedagogisk leder i barnehagen i Lødingen Vestbygd var der den dagen og synes opplegget var så bra at de gjerne vil ha besøk i sin barnehage også, sier leder av HLF Vesterålen, Harry Lind, til Bladet Vesterålen.

Kilde: Bladet Vesterålen