Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) la tirsdag 22. november fram sine anbefalinger for hva som skal til for å gjøre Norge til et universelt utformet samfunn.

Ikon fra brosjyren
FFO mener at målet om å gjøre landet tilgjengelig for alle innen år 2025, og universelt utformet innen 2035, kan gå. Men da må det satses mer.

FFO peker på arbeidet med IKT, mulighetene for å reise kollektivt, og tilgjengelighet til bygg som spesielt viktige områder.

Blant forslagene fra FFO er:

  • At diskrimineringslovgivningen utvides til å gjelde varer, tjenester og informasjon.
  • At målene i Nasjonal Transportplan må samordnes med handlingsplanen Norge universelt utformet 2035 og tilgjengelig 2025, og at forpliktende tidsfrister må innføres for de ulike områdene.
  • Kulturdepartementet må stille krav om tilgjengelighet for alle når de gir støtte til kulturarrangører.

Anbefalingene fra FFO samlet i en brosjyre i PDF-format.


Kilde: FFO