Kun 1 % av medlemmene i rådene for personer med redusert funksjonsevne er under 25 år. Alle landets kommuner og fylkeskommuner er pålagt å ha slike råd, men alderssammensetningen er skjev.

- Det er viktig at råd for personer med redusert funksjonsevne i kommunene ikke bare blir et rent   høringsorgan som kommer sent på banen, men en instans med reell innflytelse. Dette sa Elisabeth Kokkin Koppe konferansen «Veier mot målet – en erfaringskonferanse om universell utforming». Koppe er sekretær for rådet i Hamar kommune.

Elisabeth Kokkin Koppe

 

– Det er viktig at de som faktisk skal bruke løsningene, kommer inn på et tidlig stadium. En annen utfordring hun pekte på, var at på landsbasis var kun 1 % av rådsmedlemmene under 25 år og det speiler på ingen måte demografien i befolkningen.

 

Sammensetning og arbeidsforholdene til rådene var også Anders Eriksen opptatt av i sitt innlegg. I en undersøkelsen gjennomført av Bufdir, der 82 % av kommune har svart, viser det seg at 43 % av rådsmedlemmene er 60 år og eldre.


– Heldigvis har nå flere kommuner fått bedre rutiner på å sende ut sakspapirene i tide og mange flere råd har fått en bedre struktur gjennom for eksempel skrevne mandat, sa Eriksen ved Deltasenteret i Bufdir.

Deltasenteret har oppfølgingsansvar for alle rådene og har derfor undersøkt hvordan de fungerer. Det er også opprettet en ressursside for rådene på Bufdirs nettsider.


Arrangementet var et samarbeid mellom KS og Deltasenteret som også samarbeider om KS sitt kommunenettverk om universell utforming.

Konferansen var en del av et større arrangement for dette nettverket og omhandlet arbeidet både i kommuner og på nasjonalt nivå. I tillegg var det noen internasjonale smakebiter for de nærmere 120 deltakerne.