Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (AUF) satte 11. april i gang en politisk kampanje fokusert på universell utforming av skoler og kollektivtrafikk.

Det er Norges Handikapforbund som har inspirert AUF til å bruke sine medlemmer i kommunestyrer og fylkesting til å stille spørsmål om tilgjengelighetsmangler rundt om.

– Vi i AUF og Norges Handikapforbund har mange av de samme verdiene. At alle skal få delta på lik linje og at vi har et inkluderende miljø, er viktig for oss begge, sier folkevalgtansvarlig i AUF sentralstyre, Ina Libak.

– Som ungdomsparti er vi opptatt av å appellere til ungdommen og ta tak i ting som gjerne betyr mye for oss. Skoler og kollektivtrafikk er to ting som veldig ofte opptar de unge, forklarer Libak.

Kilde: HandikapNytt  Bilde: AUF