Nesten hundre bygg var påmeldt til prisen da fristen gikk ut. Byggene må oppfylle sentrale kvaliteter innenfor universell utforming.

Statens byggeskikkpris gis til bygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming.

I 2015 ble det kåret to vinnere, boligprosjektet Torshovdalen i Oslo og Stormen konserthus og bibliotek i Bodø.

Du kan lese mer om de to byggene og tidligere vinnere på nettsidene til Statens byggeskikkpris.

 

Bildet viser sykehuset.

Sykehuset Østfold sitt nybygg på Kalnes er en av de nominerte til årets byggeskikkpris. (Foto: Sykehuset Østfold)

Kilde: Statens byggeskikkpris