Over 70 prosent av alle som dør i branner tilhører en eller annen risikoutsatt gruppe. Hele 43 prosent av alle som døde i brann mottok tjenester hjemme.

– Hjemmeboende eldre er en særlig risikoutsatt gruppe, sier Lise-Lotte Torp.

Hun er branninspektør i Sarpsborg Brann og Feiervesen og snakket under en konferanse om tilgjengelige boliger i Østfold.

Torp fortalte om branner som bare i løpet av tre og et halvt minutt kan komme opp i full antennelse med nesten 1000 graders ild og røykutvikling. Hvis hukommelse eller ben og armer svikter, når sekundene teller, er det en kombinasjon som kan gi et tragiske resultat.

Ved tilrettelegging av tilgjengelige boliger er det derfor nødvendig å også huske på brannrisikoen.

Kilde: Pressemelding