For første gang i sitt voksne liv vil hørselshemmede Ida J. Haaland fra Haugesund få med seg hovedtalen på 17. mai.

Haaland skriver om universell utforming i et leserbrev i Haugesunds Avis den 11. mai.

I år gleder hun seg til nasjonaldagen, forteller hun. Hun har, på eget initiativ og i samråd med tolketjenesten og 17. maikomiteen, bestilt tegnspråktolk. Hun deler med glede tolken med andre tegnspråkbrukere.

Hun beskriver i innlegget hvordan tidligere nasjonaldager har vært for henne:

«Til sist har du funnet plass sammen med alle de andre som også vil få med seg hovedtalen. Hovedtalen holdes av en person som du gjerne vil høre. En person som står sterkt i tråd med det du står for. En person som har noe viktig å si til folket.

Vedkommende tar plass, og ansiktene bryter ut i ansiktsuttrykk som viser jubel. Glede. Opprømthet. Hendene slås sammen i stadig stigende tempo.

Vedkommende tar mikrofonen et hakk nærmere ansiktet. Smiler. Begynner å snakke. Vedkommende står litt langt unna. Munnen går opp og igjen. Små pauser mellom setningene. Men du hører ingenting. Rundt deg er en total stillhet. Ikke visuelt.

Visuelt er du sterk. Du er god til å munnavlese, men på grunn av folkemengden må du stå slik at du ikke får munnavlest den som holder talen.»

«Det skal så lite til for å oppleve deltakelse i samfunnet» avslutter hun innlegget med.

Resten av leserinnlegget til Ida J. Haaland kan du lese her.

Kilde: Haugesunds Avis