Neste uke – torsdag 19. november – blir det seminar i Trondheim om hvordan kulturarrangementer kan gjøres tilgjengelige for flere.

En av ti personer med nedsatt funksjonsevne opplever at manglende tilgjengelighet hindrer dem i å delta på kulturarrangementer. Dette viser en undersøkelse utført for Deltasenteret.

Nå inviterer flere organisasjoner sammen til fagseminar I Rockheims lokaler i Trondheim 19. november – altså torsdag i neste uke – fra 11.30 til 17.00.

Bak invitasjonen står Norske Konsertarrangører, Norske Festivaler og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland.

Vil du få tilsendt program eller melde deg på, så send en e-post til Berit Vordal, bvordal@gmail.com

Vil ha med nye deltagere

Tiltaket «Tilgjengelighet Kultur-Norge» har som mål å gjøre mer kultur i Norge tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Fem kulturarrangører har deltatt i et pilotprosjekt og har mottatt opplæring og veiledning i hvordan de kan gjøre sin arena mer tilgjengelig for alle. Nå skal det rekrutteres tjue nye arrangører til å delta i hovedprosjektet.

Fagseminaret i Trondheim skal gi faglig påfyll og inspirasjon til utvikling for nåværende og kommende deltagere.

Hør om andres erfaringer

Fagseminaret åpner med at prosjektleder for pilotprosjektet Nick Williams sammen med Gideon Feldman fra organisasjon Attitude is Everything i England forteller om hvordan prosjektet kom i gang og hvordan pilotprosjektet har jobbet med hver enkelt pilot.

Gideon Feldman og hans organisasjon har i over 15 år jobbet med dette i England.

Du får også høre om erfaringene fra to av dem som har vært piloter i Norge.

Andre temaer under seminaret i Trondheim blir sikkerhet og tilgjengelighet, hva sier lovverket om evakuering?, hva må du som arrangør ta høyde for når du planlegger et arrangement? og hva er de største utfordringene for kulturarrangører?

I Rockheim blir det også paneldebatt med sentrale aktører på kulturfeltet og deltagere fra Kulturkomiteen på Stortinget, Norsk kulturråd, Pstereo, Norske Festivaler, Norske Konsertarrangører og Deltasenteret.