Begrepet universell utforming er nå godt etablert innen arkitekturfaget. Men det betyr ikke at vi er i mål.

Framsiden av boken
Ny bok kan hjelpe arkitekter og andre som vil skape bedre universelt utformet arkitektur.
For hvordan skal de som bestiller nye bygg eller vil oppgradere gamle bygg, sammen med arkitekten få fram de gode løsningene?

Dette handler den nye boka «Inkluderende arkitektur» om.

Forfatterne Camilla Ryhl og Karin Høyland, begge selv arkitekter, er opptatt av Inkluderende arkitektur er et begrep som rommer flere brukere enn bare mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Camilla Ryhl skriver også mye om de sanselige sidene ved universelt utformet arkitektur. Dette er sider ved arkitektur som kan bidra både til opplevelse og deltakelse.

God arkitektur skal nemlig ivareta mange aspekter, både funksjonelle og sosiale.

Den nye boka handler også mye om konkrete løsninger, vist gjennom en rekke universelt utformede bygg i Norge og Danmark.

Boken har en teoridel, en eksempeldel og en del om arbeidsmetoder. Slik kan den brukes både til inspirasjon og som verktøy for å få økt kjennskap til ulike brukerbehov.

De to forfatterne vil også forsøke å bidra til mer bevisste beslutninger i designprosessen. Beslutninger som kan bidra til økt arkitektonisk kvalitet – og gode konkrete løsninger.

Kilder: Boka og Fagbokforlaget