Det finnes flere muligheter for hjelp og støtte til deg som er i en slik situasjon. Bufdir har ansvar for flere av disse: