Ordlisten er utarbeidet av NOVA og inneholder sentrale forsknings- og metodebegreper. Den er ment som et hjelpemiddel for bedre å forstå og tolke forskning og forskningsresultater

A
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no