Bufdir har laget en informasjonsbrosjyre med tips og råd til hva du kan gjøre hvis du eller andre blir utsatt for hatprat. Brosjyren er rettet mot ungdom 13-18 år, men kan også brukes av andre som er opptatt av tematikken. Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan sies muntlig eller vises fysisk gjennom kroppsbevegelser. Hatprat kan skrives i meldinger, chatter, på sosiale medier og i kommentarfeltene. Det skjer både i lukkede grupper og i åpne samtaler. Hatefulle ytringer handler ofte om etnisitet, religion eller livssyn, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatt funksjonsevne.

12 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.