Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i samarbeid utarbeidet retningslinjer om oppgave- og ansvarsfordeling når barn rømmer fra barneverninstitusjon. Formålet med retningslinjene er å sikre at barn som rømmer raskt blir funnet og bragt tilbake til institusjonen på en forsvarlig måte. Vi håper retningslinjene, i tillegg til å tydeliggjøre ansvar- og oppgaver, vil bidra til å styrke samarbeidet mellom tjenestene slik at riktig tiltak blir iverksatt til rett tid når barn rømmer fra barneverninstitusjon.

15 s., utgitt av Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.