Havnen, Karen J. Skaale

Kunnskapsstatusen om familieråd er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det overordnete formålet med kunnskapsstatusen har vært å skaffe tilveie et samlet kunnskapsgrunnlag til bruk i arbeidet med videreutvikling av familieråd i Norge. Dette inkluderer både å sammenfatte eksisterende kunnskap om effekter av og erfaringer med familieråd, og å avdekke områder/tema der det er behov for ny eller ytterlige forskning. Kunnskapsstatusen avdekker først og fremst behov for forskning, knyttet til de fleste aspekter ved familieråd. Men den aktualiserer også diskusjonen om hvilke mål og ambisjoner en skal ha for familieråd som metode i barnevernet og i andre tjenester.

126 s., utgitt av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse i 2014.