Vold og overgrep mot barn

På disse sidene presenterer vi tall på forekomst av barn utsatt for vold i familien og seksuelle overgrep mot barn.

Barn utsatt for vold i familien

Siden 1960-årene har det vært en tydelig nedgang i mindre alvorlig fysisk vold fra foresatte. Det har ikke vært en tilsvarende nedgang i alvorlig vold mot barn.

Seksuelle overgrep mot barn

Den gjennomsnittlige alderen for første gang ungdommene har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen er 11 år.