Familievern og samlivsbrudd

Statistikk om saker i familievernet og barn og samlivsbrudd

Familievern

Familievernet fikk henvendelser fra 45 000 familier i 2020. To tredjedeler av disse var kliniske henvendelser, mens en tredjedel var henvendelser om mekling.

Barn og samlivsbrudd

Andelen barn som bor med begge foreldrene sine synker imidlertid jo eldre barna blir. Det blir stadig vanligere med delt bosted for barna etter samlivsbrudd.