På denne siden finner du statistikk om bekymringsmeldingene som ble mottatt av kommunene som deltok i pilotprosjektet TryggEst. 

Hovedpunkter

173

bekymringsmeldinger mottatt 2019/20

av de utsatte er kvinner

Psykisk vold er den vanligste typen vold eller overgrep

Oversikt over prosjektet

TryggEst er en ny og helhetlig modell for håndtering av mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Les mer om TryggEst her.
 

Pilotkommuner

Kommunene Porsanger, Alta, Tromsø, Kristiansund, Trondheim, Hitra, Moss, Våler, Råde og Rygge, samt bydelene Ullern og Stovner i Oslo startet opp med TryggEst pilotprosjekt i perioden mellom september 2018 og januar 2019.
 
Tallene på denne siden kommer fra rapportering mellom 1. juli 2019 og 30. juni 2020.
 
TryggEst er nå over i normal drift, og vi vil oppdatere denne siden når vi har ny rapporteringsløsning på plass.
 

Hva vil det si at noen voksne er risikoutsatte?

Noen voksne er spesielt risikoutsatt for vold og overgrep fordi de trenger hjelp til ting andre klarer selv. Det er personer som på grunn av fysisk, psykisk eller kognitiv/intellektuell funksjonsnedsettelse, alder, rus eller sykdom mottar eller burde mottatt offentlige eller private tjenester, og som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.
 
Les mer om risikoutsatte voksne her. 
 
I TryggEst forstås risikoutsatte voksne som personer over 18 år, som i særlig grad kan ha behov for beskyttelse mot vold og overgrep.

Kjennetegn ved den utsatte

Type vold eller overgrep

Type tiltak iverksatt i de avsluttede sakene