Brukere og opphold

Tidligere og nye beboere

Retur til voldsutøver

Bistand mottatt av barn på krisesenter

Ansatte på krisesentrene

Reiseavstand

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene:

Kontakt om statistikken

Anna Foss
Seniorrådgiver