Krisesentrene har et utbredt samarbeid med andre instanser, og det er mest vanlig å samarbeide om enkeltsaker. Samarbeidet er sjelden formalisert gjennom skriftlige avtaler.

Hovedpunkter

Alle krisesentrene samarbeider med politiet, NAV og barnevernstjenestene.

De fleste krisesentrene samarbeider med familievernet

Det har blitt mer vanlig med skriftlige samarbeidsavtaler

Kontakt om statistikken

Anna Foss
Seniorrådgiver

Utbredt samarbeid men sjeldent formalisert

Krisesenterloven pålegger kommunene å sørge for at voldsutsatte får helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre tjenester 

31 av 43 sentre med tilbud til kvinner deltok i etablerte samarbeidsfora i kommunen. Dette er ett færre enn i 2020, men 2 flere enn i 2019.

Av sentrene med tilbud til menn, oppgir 28 av 40 at de deltok i etablerte samarbeidsfora i kommunen. Til sammenligning gjaldt dette 29 av 39 i 2020.

Krisesentrene hadde et utbredt samarbeid med andre instanser.

  • Alle sentrene med tilbud til kvinner deltok i samarbeid med NAV, barnevernstjeneste og politiet. De fleste deltok også i samarbeid med familievernet (42), psykisk helsetjeneste (41), boligkontor (41), rusomsorg (41) og overgrepsmottak (40). 37 sentre deltok i samarbeid med barnehus.
  • Alle sentrene med tilbud til menn deltok i samarbeid med NAV, barnevernstjeneste og politiet. De fleste deltok også i samarbeid med familievernet (39), psykisk helsetjeneste (38), boligkontor (38), rusomsorg (38) og overgrepsmottak (37). 34 sentre deltok i samarbeid med barnehus.

Sammenlignet med 2020, var det litt flere sentre som deltok i samarbeid med overgrepsmottak. Litt færre sentre hadde samarbeid med barnehus i 2021, sammenlignet med 2019.

Det var mest utbredt med samarbeid om enkeltsaker, både blant sentrene med tilbud til kvinner og menn. Det var vanligst å ha faste kontaktpersoner hos politiet (28 sentre med tilbud til kvinner og 26 sentre med tilbud til menn) og NAV (22 sentre med tilbud til kvinner og 20 sentre med tilbud til menn).

I perioden 2015 til 2020 ble det mer vanlig at sentrene med tilbud til kvinner har skriftlige samarbeidsavtaler med barneverntjenesten, NAV, familievernet og politiet. De fleste sentrene har imidlertid fortsatt ikke-skriftlige avtaler med de ulike instansene, og i 2021 har det vært en nedgang i antall sentre med skriftlige avtaler med barneverntjenesten. Blant sentrene med tilbud til menn har antallet sentre med skriftlige samarbeidsavtaler med barneverntjenesten gått litt ned siden 2019.

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene: