Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet.

For å søke om ledsagerbevis, må du kontakte kommunen du bor i.

  • Kontakt kommunen du bor i for å få søknadsskjema
  • Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.
  • Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
  • Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen.
  • Flyselskapene godtar ikke ledsagerbevis. Hos VY gjelder egne regler. Enkelte private kulturarrangører godtar ordningen.
  • Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Hvem kan søke

Dersom du har en funksjonsnedsettelse som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta i blant annet kulturaktiviteter på like vilkår med andre, kan ordningen være aktuell for deg. Dersom kommunen din har gjort vedtak om å innføre ledsagerbevis kan du søke om et slikt kort.

Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.

Aldersgrensene for hvem som kan søke kan variere fra kommune til kommune.

Hvordan søke

Søknad om ledsagerbevis sendes kommunen du bor i. Siden dette er en frivillig ordning, er det ikke alle kommuner som har dette tilbudet.

Kontakt kommunen din for å få søknadsskjema. Hver kommune har sitt eget søknadsskjema for ordningen. 

Det kreves vanligvis at du legger ved to passfoto med søknaden. Det varierer hvilke opplysninger og attester kommunene krever for å behandle søknaden.

Mange kommuner har lagt ut kontaktinformasjon og søknadsskjema på nettsidene.

Hvem kan være ledsager

Du bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager.

Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt.

Ledsager får ikke godtgjørelse med mindre det inngår i en annen avtale, for eksempel i et oppdrag som støttekontakt.

Hvor kan jeg bruke kortet

Bilde av skilt: Ledsagerbevis aksepteres
Ledsagerbevis gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen du bor i.

Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det stedet eller arrangementet du vil besøke.

I kommuner som ikke har innført ordningen med ledsagerbevis, er det få arrangører som aksepterer kortet.

Kommunen vil vanligvis vite om hvor kortet kan brukes i egen kommune og ofte i nabokommuner og i fylket.

Noen steder er merket med "Ledsagerbevis aksepteres"-skilt, men ikke alle.

Ledsagerbevis er en norsk ordning. Du kan ikke regne med at kortet blir akseptert i utlandet.