Tuning into Kids (TIK)

Tuning into Kids er et universelt foreldreveiledningsprogram. I TIK øver foreldrene på å møte barnets følelser, og kunne støtte egen og barnets evne til selvregulering. Programmet retter seg mot foreldre med barn mellom 3 til 12 år, der varigheten er 6-8 ukentlige gruppemøter. TIK tilbys på helsestasjonen, i forebyggende tjenester, barnehager og barnevern. 

Målsetningen i Tuning in to Kids er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet. Foreldrene trenes opp til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og slik kunne støtte både egen og barnets evne til selvregulering.

Kategori

Innhold i programmet

Tuning in to Kids er et emosjonsfokusert og evidensbasert foreldreveiledningsprogram. Tilbudet gis som oftest i mindre grupper, hvor man møtes 2 timer ukentlig over 6-8 uker. Gruppene har vanligvis en størrelse på mellom 6-10 foreldre. Her lærer foreldrene tilnærmingen emosjonsveiledning, som innebærer å bli bevisst og oppmerksom overfor barnas følelser.

Temaområder

I programmet jobber man med å

  1. bli bevisst på følelser allerede på lav intensitet
  2. se barnas følelser som en mulighet for nærhet og læring
  3. kommunisere forståelse og empati
  4. navngi og reflektere over følelsen
  5. hjelpe barnet med å løse problemer

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Varighet
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre
Krav for å bli veileder
Forskning og evalueringer
Kontaktinformasjon