Tuning into Teens (TINT)

Tuning into Teens er et universelt foreldreveiledningsprogram som gis tenåringsforeldre, med barn/ungdom i alderen 10 – 18 år. Programmet fokuserer på utviklingsmessige behov hos tenåringer og kan tilbys helsestasjoner, forebyggende tjenester, barnevern og BUP.

Hovedfokuset i Tuning in to Teens er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og tenåringen. Foreldreprogrammet fokuserer på utviklingsmessige behov hos tenåringer og integrerer et større fokus på aksept og empati. I tillegg ønsker man at foreldre oppnår økt evne til selvregulering, i tilfeller hvor tenåringen avviser dem eller søker uavhengighet.  

Innhold i programmet

Tuning in to Kids er et emosjonsfokusert og evidensbasert foreldreveiledningsprogram. Tilbudet gis som oftest i mindre veiledningsgrupper. Her lærer foreldrene tilnærmingen emosjonsveiledning, som innebærer å bli bevisst og oppmerksom ovenfor barnas følelser.

Kategori

 

Temaområder

I programmet jobber man med å:

  • bli bevisst på følelser allerede på lav intensitet
  • se ungdommens følelser som en mulighet for nærhet og læring
  • kommunisere forståelse og empati
  • navngi og reflektere over følelsen
  • hjelpe ungdommen med å løse problemer

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Krav for å bli veileder
Kostnader
Rekruttering av foreldre
Hva kommunen trenger for å implementere programmet
Forskning og evalueringer