Theraplay

Theraplay retter seg til foreldre med barn i alderen 1 -12 år, der barna er tilstede tre av fire ganger. Programmet er et leke- og tilknytningsbasert behandlingstilbud som retter seg til familier der barnet har utviklingsforstyrrelser eller der samspillet ikke er godt nok, og tilbys i kommunale tjenester og BUP.  

heraplay har som mål å få barnet til å fungere bedre i tråd med egne krefter og til tross for hemninger, opplevde vansker og traumer. Foreldre veiledes i å møte barnets behov for utviklingsstøtte. Formålet er å hjelpe barnet og foreldre slik at vansker kan løses opp i. 

Programmet er mest brukt som individuell familiebehandling, men fungerer også godt i grupper. Theraplay er bygget opp om fire dimensjoner; barnets behov for struktur, engasjement, omsorg og utfordring. I veiledningstimene arbeider behandler og foreldrene sammen om observasjon av barnet. Under veiledning gjennomføres konkrete lekeaktiviteter. I begynnelsen er det ofte behandleren som leker mest med barnet, mens foreldrene gradvis overtar. Hvert møte varer 30 minutter. Hvert fjerde møte består av refleksjon kun med foreldre eller omsorgsgiver.  

Kategori

Innhold i programmet

  • hvordan etablere en lekbasert og tillitsfull aktivitet med barnet 
  • etablere en aksept og samarbeidsallianse med omsorgspersonene 
  • observasjon og nysgjerrighet 
  • lek og utforskning  
  • naturlige strukturer  
  • utvikling av følelsesbasert kommunikasjon  

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe​
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Varighet
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk​
Teoretisk forankring​
Tjenester som tilbyr programmet
Krav for å bli veileder
Hva kommunen trenger for å implementere programmet
Kostnader
Rekruttering av foreldre​
Forskning og evalueringer​
Kontaktinformasjon