Parent Management Training Oregon (PMTO) - foreldregruppe

PMTO-foreldregruppe retter seg mot foreldre med barn i risiko for, eller som har utviklet atferdsproblemer, i alderen 3 -12 år. Programmet gis i gruppe over 12 uker, og tilbys i familievernet, barnevernet, BUP og PPT. 

Innhold i programmet

I foreldregruppen arbeider PMTO-terapeuten og foreldrene sammen om sentrale foreldreferdigheter gjennom dialog, demonstrasjoner, øvelser, refleksjon og hjemmeoppgaver.

Det tilrettelegges for felles problemløsning og deling av nyttige erfaringer. I tillegg benyttes konkrete øvelser for å finne frem til alternative utviklingsstøttende måter å møte og håndtere vanskelige situasjoner med barnet på. Øvelsene er knyttet til temaene for gruppesamlingen og typiske situasjoner som foreldrene opplever som utfordrende i sin hverdag. 

Kategori

Temaområder

I programmet jobber man med​:

  • Hvordan oppmuntre til og legge til rette for samarbeid med barn. Gode virksomme beskjeder og bevisst bruk av oppmerksomhet
  • Ros, anerkjennelse og systematisk bruk av oppmuntring
  • Å sette milde og forutsigbare grenser for barn
  • Følelsesregulering hos både foreldre og barn
  • Tilsyn og oppfølging av barnets aktiviteter
  • Problemløsning og familiemøter
  • Positiv involvering og kommunikasjon
  • Samarbeid med skole og barnehage
  • Tilrettelegging av søskensamarbeid, håndtering av søskenkrangling og raseriutbrudd
Formål
Målgruppe
Gjennomføring
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre
Krav for å bli veileder
Kostnader
Forskning og evalueringer
Forebyggingsnivå
Varighet
Hva kommuner trenger for å implementere programmet