Marte Meo: Video-feedback of Infant-Parent Interaction (VIPI)

Marte Meo retter seg mot foreldre med barn i aldersgruppen 0-8 år, der det er begynnende eller etablerte samspillsutforinger. I programmet benytter terapeuten videopptak av samspillet mellom foreldrene og barnet for å fremme utviklingsstøttene samspill. Kommunale- og spesialisthelsetjenester kan tilby programmet individuelt til foreldre.

Det sentrale fokuset i metoden er å gjenkjenne og fremheve mulighetene som ligger i relasjoner. Ved å rette søkelys på det som fungerer godt i relasjonen, kan man bidra med å forsterke det gode samspillet, og slik forbedre kvaliteten. Fokus er rettet mot å løfte og synliggjøre elementer og ferdigheter som man ønsker å se mer av. 

Innhold i programmet 

Marte Meo er en ressursorientert og løsningsfokusert veiledningsmetode, som også benyttes som behandlingsmetode. Metoden ble utviklet av Maria Aarts i Nederland i 1970-årene. I programmet ønsker man å rette søkelyset på naturlige samspillssituasjoner og hverdagslige øyeblikk for at samspillet utvikles i eget tempo, ut fra eget potensiale og ut fra relasjonens egen styrke. Herav navnet "Marte Meo", som betyr "Av egen kraft".   

Kategori

Temaområder

I programmet jobber man med​: 

  • barnets kontaktinitiativ og behov for pause og barnets oppmerksomhet mot objekter/fenomener 
  • barnets varierte initiativ/uttrykk og foreldrenes bekreftelse 
  • barnets reaksjon 
  • benevning 
  • strukturering/ledelse 
  • utvidelse: interesse rettet mot objekter og oppmerksomhet rettet mot andre utenfor dialogen

Teoretisk og praktisk informasjon

Målgruppe
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk​
Teoretisk forankring​
Tjenester som tilbyr programmet
Krav for å bli veileder
Hva kommunen trenger for å implementere programmet
Kostnader
Rekruttering av foreldre​
Forskning og evalueringer​
Varighet