Mamma Mia

Mamma Mia er et nettbasert program som retter seg til gravide og barselkvinner, fra uke 22-25 i svangerskapet til babyen er 6 måneder. Programmet er helautomatisk internett- og mobilbasertmen kan også benyttes sammen med veiledning av jordmor/helsesykepleier.

Programmets hovedformål er å forebygge fødselsdepresjon og fremme god psykisk helse. Programmet er utviklet med støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening og i samarbeid med Changetech. 

Kategori

Innhold i programmet

Alle programdagene inkluderer temaer som er spesifikke for den prenatale perioden. Mamma Mia bruker et design som leder kvinnen gjennom programmet trinnvis i samsvar med de psykologiske forberedelsene til å bli mor. Intervensjonen leveres per i dag via e-post og interaktive nettsider som kombinerer tekst, bilder, forhåndsinnstilte lydfiler og øvelser. En app lanseres sommeren 2021. 

Temaområder

  • Kunnskap om barnets utvikling 
  • Støtte både før og etter fødsel 
  • Øvelser og teknikker for å gi deg mer positive følelser 
  • Stressmestring 
  • Avspenningsøvelser 
  • Råd om kommunikasjon med barnet 
  • Hjelp til å styrke forholdet til din partner 
  • Videoer for å lære å kommunisere med barnet 
  • Videoer om parforhold 

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Målgruppe
Gjennomføring
Varighet
Forutsetninger for å ta i bruk programmet
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre
Hvordan bli veileder?
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer​