Kjærlighet og grenser

I Tiltaksliste

Kjærlighet og Grenser retter seg mot familier med ungdom mellom 12-14 år på 7. og 8. trinn, og har til hensikt å forebygge tidlig og problematisk rusbruk hos ungdommene. Programmet varer i 7 (+1) uker og retter seg mot familiene, med like stor vekt på ungdom og foreldre. Programmet tilbys primært gjennom et samarbeid mellom skole og helsestasjonen.  

Formålet til programmet er å unngå tidlig debut og problematisk rusbruk hos ungdommene. I programmet ønsker man å styrke de beskyttende faktorer når det gjelder psykiske helseplager og veilede foreldre i forkant av ungdomstida. I tillegg søker man å forbedre samarbeidet mellom hjem og skole, bygge gode foreldrenettverk samt øke ungdommenes sosiale kompetanse. 

Kategori

Innhold i programmet  

Den grunnleggende teorien i programmet og SFP består blant annet av et utvalg sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer. Aktivitetene i tiltaket har som hensikt å redusere risiko- og styrke beskyttelsesfaktorer, hovedsakelig ved hjelp av

  • refleksjon
  • diskusjon
  • lek
  • ferdighetstrening

Aktivitetene søker å påvirke de mellomliggende beskyttende faktorene, som å styrke ungdommenes selvstendighet, foreldrenes rolle og relasjoner mellom foreldre og ungdom. I tillegg gis opplæring om rusmiddelbruk og konsekvenser. 

Temaområder 

I programmet jobber man med​: 

  • Foreldres rolle og relasjon til ungdom 
  • Ungdommens selvstendighet og sosiale kompetanse 
  • Øke kunnskap om rusmiddelbrukens konsekvenser 

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe​
Gjennomføring
Forutsetninger for å ta i bruk programmet
Teoretisk forankring​
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre​
Varighet
Krav for å bli veileder
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer​