Godt samliv – parkurs for førstegangsforeldre

Godt samliv retter seg til førstegangsforeldre som venter barn, og har som formål å styrke parforholdet. Programmet kan holdes på helsestasjoner, i familievernet, frivillige organisasjoner og trossamfunn.

Målet med kurset er å styrke parforholdet. Mye er nytt for førstegangsforeldre og kurset skal gi foreldrestøtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen. Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Det krever innsats å være både kjærester og samarbeidspartnere under småbarnsperioden.

Kategori

Innhold i programmet

Kurset er delt inn i fire kursdeler med følgende tema:  

  1. Vårt parforhold: Fra par til familie
  2. Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
  3. Krangel og konfikt: Hvordan håndtere det?
  4. Den store forandringen fra par til familie

Temaområder

I programmet jobber man med​:

  • Parforholdet, og overgang fra par til familie
  • Kommunikasjon
  • Hvordan håndtere krangel og konflikt
  • De store endringene

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Målgruppe
Gjennomføring
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre
Hvordan bli veileder?
Kostnader
Forskning og evalueringer