Fortsatt foreldre

I Tiltaksliste

Fortsatt foreldre retter seg til foreldre som ønsker å skape et godt nok foreldresamarbeid med ekspartner etter brudd.

Det overordnede formålet med kurset er at barna skal få oppleve at foreldrene klarer å samarbeide og kommunisere etter bruddet, slik at hverdagen til barna blir mest mulig trygg og forutsigbar.

Innhold i programmet

På kurset vil foreldre få muligheten til å reflektere og bli kjent med rollen som forelder og samarbeidspartner etter samlivsbrudd, og få hjelp til å møte konflikter på en konstruktiv og løsningsorientert måte.

Kategori

Temaområder

I programmet jobber man med​:

  • Prosessen ved bruddet 
  • Kommunikasjon, konflikt og samspill 
  • Å se barnas livssituasjon 
  • Foreldresamarbeid 
  • Vegen videre 

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Målgruppe
Gjennomføring
Forutsetninger for å ta i bruk programmet
Teoretisk forankring
Forskning og evalueringer