Familien i fokus (FIF)

Familien i fokus er et program som retter seg til familier der ungdommen (12 – 18 år) har så omfattende utfordringer at de står i fare for å bli plassert ut av hjemmet. Kommunale tjenester og Bufetat kan gi tilbudet.

Ungdom og deres familier har ferdigheter slik at de kan få et liv verdt å leve. Med et liv verd å leve mener vi at ungdommen og deres omsorgsbase vurderer å ha de ferdighetene de trenger for å leve et godt liv sammen. 

Kategori

Innhold i programmet  

Programmet består i systematisk og målrettet arbeid der familien og veileder jobber med hovedmål etter kartlegging og det familien opplever av behov. Hovedmålet utarbeides med utgangspunkt i ungdommens problemadferd til eksempel på skolen og hvordan de er med venner. 

Tiltaket varer inntil 6 måneder med hyppig kontakt hele tiltaksperioden. Veiledningen kan foregå både ved fysiske treffpunkter og digitalt.  

Temaområder  

  • Unngå plasseringer ut av hjemmet – biologisk og fosterhjem 
  • Forhindre replasseringer 
  • Øke muligheter for skole og jobb 
  • Bedre livskvalitet 
  • Øve på ferdigheter slik at ungdommen unngår destruktiv adferd.  

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Målgruppe​
Gjennomføring
Teoretisk forankring​
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre​
Hvordan bli veileder? ​
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer​
Kontaktinformasjon