Child-Parent Psychotherapy (CPP)

Child-Parent Psychotherapy er en relasjonsbasert og traumeinformert behandlingsmetode for sped- og førskolebarn som viser symptomer på traume, eller er i risiko for utvikling av psykiske lidelser på bakgrunn av opplevde traumer. Behandlingen rettes mot barn og deres omsorgsgivere og tilbys hovedsakelig i spesialisthelsetjenesten (BUP). 

Formålet med CPP er å styrke relasjonen mellom barn og omsorgsperson, og at omsorgspersonen i økende grad skal bli i stand til å forstå barnets atferd, hjelpe barnet med å regulere følelser og å støtte barnet tilbake til normalutvikling

Kategorier

Innhold i programmet

Gjennom CPP jobber man med å styrke relasjonen mellom barnet og barnets omsorgsperson. Målet er at barnet skal utvikle eller gjenvinne trygghet i relasjonen til omsorgsgiver, slik at samspillet mellom omsorgsgiver og barn kan fremme barnets naturlige utvikling. Gjennom å utforske og forstå hvordan barnets erfaringer kommer til uttrykk gjennom atferd og lek, dannes grunnlaget for å finne gode måter å bearbeide traumeerfaringer og støtte barnets normalutvikling.

Temaområder

I programmet kan man jobbe med​:

  • Gjenvinne trygghet i relasjonen til omsorgsgiver
  • Utforske og forstå hvordan barnets erfaringer kommer til uttrykk
  • Danne gode måter å bearbeide traumeerfaringene
  • Forstå hvordan man kan støtte barnets normalutvikling

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Gjennomføring
Forebyggingsnivå
Teoretisk forankring
Tjenester som tilbyr programmet
Krav for å bli veileder
Hva kommunen trenger for å implementere programmet
Rekruttering av foreldre
Forskning og evalueringer