Bufferkurs

Bufferkurs retter seg til par som har vært sammen lenge nok til å ha oppdaget at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. Kurset holdes enten over 5 kursdager eller som helgekurs.

Målsetning for programmet er å få innsikt i hvilke hverdagsvaner som er viktige i parforholdet for å kunne unngå fastlåste konflikter og hjelpe par med å håndtere vanskelige samtaler på en mer hensiktsmessig måte.

Innhold i programmet

I programmet jobber man med å gi parene innsikt i hvilke hverdagsvaner som er viktige for å bygge en solid grunnmur i parforholdet, slik at de lettere unngår fastlåste konflikter og kan tåle de ulikheter og uenigheter som er uunngåelige i ethvert parforhold.

Videre gis parene verktøy for å håndtere vanskelige samtaler om betente temaer på en mer hensiktsmessig måte, slik at de kan omforme fastlåste konflikter til håndterbare ulikheter og skape nærhet fremfor avstand. I forlengelsen av dette lærer parene også om hvordan de kan reparere brister i tilknytningen seg imellom på en god måte.

Temaområder

  1. Hvordan bygge gode, varige parforhold
  2. Hvordan gi uttrykk for og ta imot følelser
  3. Innsikt i eget konfliktmønster
  4. Hensiktsmessig og nærhetsskapende konflikthåndtering
  5. Reparasjon/forsoning

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Målgruppe
Gjennomføring
Varighet
Forutsetninger for å ta i bruk programmet
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre
Hvordan bli veileder?
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer