Adopsjonsforberedende kurs

I Tiltaksliste

Adopsjonsforberedende kurs retter seg til par eller enslige som ønsker å adoptere barn fra Norge eller utlandet. Kurset foregår i grupper og går over to helger med overnatting.

Kurset skal gi adopsjonssøkere innsikt i hva som kreves av dem som adoptivforeldre, forberede dem til å ta imot barn og til å møte eventuelle utfordringer under barns oppvekst. (Forskrift om adopsjon § 2)

Innhold i programmet

Kurset foregår i grupper med oppgaver og refleksjon, samt refleksjon i plenum etter hver gruppeoppgave. I tillegg løses noen oppgaver i par eller individuelt. Det legges opp til egenrefleksjon i kurset og mellom kurshelgene. Kurslederne introduserer temaer med innledninger, viser presentasjoner og filmer før de introduserer oppgaver og leder dialog.  Se «gjennomføring» for mer informasjon.

Temaområder

  1. Min vei til adopsjon: ønskebarnet, barnløshet og adopsjon.
  2. Å bli forelder gjennom adopsjon: identitet og parforhold.
  3. Barnets vei til adopsjon: barnets bakgrunn og biologisk opphav.
  4. Tilknytning: barnets perspektiv.
  5. Din egen tilknytningshistorie: betydningen av egen barndom og oppvekst.
  6. Kontakt og speiling: barnets perspektiv
  7. Tilpasset omsorg og resiliens: barnets perspektiv.
  8. Den nye familien: tildeling, hentereise og den første tiden med barnet.
  9. Adoptivfamiliens livsvilkår: identitet og annerledeshet
  10. Barnets fortid i familiens nåtid: Adopsjon og åpenhet.

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Målgruppe
Gjennomføring
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre
Hvordan bli veileder?
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer