Selektive forebyggingstiltak rettes mot grupper som levere med kjent og forhøyet risiko.

15_Forebyggingstrekanten_mtxt@4x-100.jpg