Tiltak på indikativt nivå tilbys barn og foreldre der risikofaktorer er observert og har vedvart over tid.

15_Forebyggingstrekanten_mtxt@4x-100.jpg