Tips for å styrke det foreldrestøttende arbeidet i kommunen

Systematisk innretning, felles fokus og god forankring er suksesskriterier for å lykkes med foreldrestøttende arbeid i kommunen. På denne siden har vi samlet kunnskap om hvordan kommunen kan jobbe med foreldrestøtte.

Forberedende fase

Få oversikt over eksisterende tilbud
Kartlegg hva innbyggerne trenger
Finn ut hvilke tiltak kommunen ønsker å tilby
Søke om økonomisk støtte i oppstarten

Planleggingsfasen

Etter at dere har gjort en overordnet kartlegging, kan kommunen starte arbeidet med å konkretisere hvordan dere vil gjennomføre og iverksette det foreldrestøttende arbeidet. 

Opprett en styrings- eller arbeidsgruppe
Etabler en tiltaksvifte
Inngå samarbeid i kommunen
Samarbeid med andre kommuner
Involver frivillige krefter
Søk om økonomisk støtte

Iverksettings- og oppfølgingsfasen

Gjennomfør jevnlige evalueringer
Sett av tid og ressurser til rekruttering
Følg opp kursdeltakerne
Følg opp kursholdere og veiledere
Sørg for lett tilgjengelig informasjon om tiltakene