Arbeid med foreldrestøtte i kommunen

Denne nettsiden skal gi faglig støtte for ansatte og ledere i kommuner som ønsker å styrke det foreldrestøttende arbeidet i ulike tjenester. Hensikten med nettsiden er ikke å fortelle hvilke tiltak en kommune skal tilby, men å gjøre det enklere å vite hva man kan velge.

Hva er foreldrestøtte?

Foreldrestøtte varierer i form og innhold og kan gjennomføres på ulike nivåer.

Foreldrestøtte lønner seg

Foreldrestøttene tiltak kan bidra til tryggere foreldre og lønner seg for kommunen og samfunnet.

Opplæring og kompetanse

Det er en viktig verdi i å utvikle kompetanse på foreldrestøttende arbeid - innenfor ulike instanser og tjenester.

Tips og råd i arbeidet

Systematisk innretning, felles fokus og god forankring er suksesskriterier for å lykkes i arbeidet.

Tilbud i ulike tjenester

Oversikt over hva de ulike tjenestene tilbyr og hvilken målgruppe de primært har.

Søk tilskudd

Alle kommuner, samt bydelene i Oslo kommune, kan søke om tilskudd til foreldrestøttende tiltak.

Oversikt over foreldrestøttende tiltak

Oversikt over og tiltaksbeskrivelser av de fleste kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak og samlivstiltak som brukes i Norge.

Finn tiltak