FFT er et frivillig behandlingstilbud for familier hvor ungdom mellom 11 og 18 år viser atferd som skaper bekymring og gjør samspill i ungdommens familie og nettverk vanskelig. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus, vold eller kriminalitet.

FFT kan også tilbys familier hvor vansker og utfordringer er i en startfase. For noen ungdommer kan FFT være et alternativ til en plassering utenfor hjemmet.

Flere studier har vist at FFT-behandling gir god hjelp til familier hvor det er bekymring for ungdommens utvikling. FFT har også vist seg å kunne ha en positiv effekt overfor yngre søsken.

Samspill og utvikling

Målet med FFT-behandlingen er at ungdommen skal kunne bo hjemme uten alvorlig bekymring for samspill og utvikling i familien. For å nå dette målet setter behandlingen søkelyset på å:

  • se ungdommens utfordringer i lys av hvordan alle i familien påvirker hverandre
  • hjelpe familien bedre
  • skape samtaler med vekt på håp og konstruktive løsninger
  • styrke familiens kommunikasjon og samarbeid
  • sette familien i stand til å løse fremtidige utfordringer
  • bidra til at familien kan benytte seg av hjelp og støtte i sitt nettverk og nærmiljø

Hva går behandlingen ut på?

Funksjonell familieterap bygger på en familieterapeutisk tilnærming hvor det er nødvendig at både ungdommen og foreldrene deltar i samtaler med en terapeut. Samtalene foregår vanligvis på terapeutens kontor og kan også i noen tilfeller skje hjemme hos familiene.

Gjennom samtalene skal terapeuten bidra til å styrke kommunikasjon, samarbeid, konflikthåndtering og foreldreferdigheter. Det arbeides for at alle i familien skal delta i et gjensidig endringsarbeid.

Et FFT-tilbud er ofte intensivt i oppstart. Videre i behandlingen er det som regel ett møte i uken. Behandlingen varer fra tre til seks måneder, men kan kortes ned hvis det oppnås en rask bedring eller familien ikke lenger ser et behov for behandling.

Hvem tilbyr funksjonell familieterapi?

Familievernkontoret Drammen-Kongsberg tilbyr funksjonell familieterapi og familier kan her ta kontakt uten henvisning. Man kan også få henvisning til funksjonell familieterapi ved å ta kontakt med det kommunale barnevernet. 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss via e-post eller på telefon 466 17 710.