115 000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt.