Fagpersoner

Fattigdom i barnefamilier:

Kjersti Eknes, 98048680

Nina Søimer Andresen, 46616938

Statistikk:
Stian Carstens Bendiksen, 46617772

Fritidserklæringen:
Kjersti Eknes, 98048680

Mediehenvendelser:
Charlotte Lundgren, 92422209

Ledelse:
Vibeke Trålim, 47713181 

Tilskuddsordninger
Kontaktinformasjon om tilskuddsordninger

Kontaktpersoner i kommunene

Oversikt over kontaktpersoner i kommunene som har fått midler fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom