Fattigdom i barnefamilier

Kommunestatistikk om barn i lavinntekstfamilier

På barnefattigdom.no finner du statistikk over andel barn i husholdninger med lavinntekt i norske kommuner.

Du kan også sammenligne din kommune med andre.

Gå til barnefattigdom.no