Langeland, Fredrik og Ytrehus, Line Alice | Rigtrup-Lindemann, Birgitte

Denne rapporten handler om erfaringer med konverteringsterapi og det å være skeiv og religiøs i Norge. Den baserer seg på både kvalitative data fra intervjuer, og kvantitative data fra en nettbasert spørreundersøkelse. Analysene er basert på et omfattende datamateriale som gir et bredt bilde av erfaringer med konverteringsterapi og det å være skeiv og religiøs i Norge, særlig innenfor ulike kristne miljøer. Spørreundersøkelsen stiller spørsmål om relasjoner og nettverk, diskriminering og krenkelser, åpenhet og forhold til seksuell orientering og kjønnsidentitet/uttrykk, tro, religion og religiøst miljø, og erfaringer med konverteringsterapi. 1 av 4 respondenter svarer at de har opplevd handlinger som kan forstås som konverteringsterapi, og de har opplevd handlinger som kommer under definisjonen fra lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi. Deltakerne i den kvalitative delen viser til et bredt spekter av erfaringer både når det gjelder det å være skeiv og religiøs, men også med konverteringsterapi. Når det gjelder psykiske helseplager forteller deltakerne om depresjon, angst og traumer, enkelte forteller også om selvmordstanker og selvmordsforsøk. Unge personer ser ut til å være særlig utsatt. Rapporten viser at konverteringsterapi finner sted i Norge, og at den forekommer både i sekulære og religiøse kontekster. Konverteringsterapi kan utøves av personer i ulike posisjoner og miljøer, og særlig av religiøse ledere, helsepersonell og familie. Rapporten viser at skeive har mange negative erfaringer og negative møter i religiøse sammenhenger med utgangspunkt i seksuell orientering eller kjønnsidentitet. En stor andel av deltakerne i spørreundersøkelsen svarer at de har opplevd diskriminering, mobbing og krenkelser i et religiøst miljø nå eller tidligere. Rapporten viser samtidig at tro, religion og religiøse nettverk er viktig for mange skeive religiøse selv, også når de bryter med et miljø eller trossamfunn.

125 s., utgitt av Nordlandsforskning i 2023.