Corneliussen, Hilde G. og Iqbal, Aisha | Seddighi, Gilda | Andersen, Rudolf

Denne rapporten presenterer resultatene fra forskning på bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor og risiko for diskriminering. Arbeidet er utført på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet med studien er å fremskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å forebygge diskriminerende effekter ved bruk av kunstig intelligens i offentlig forvaltning. Forskerne har undersøkt i hvilken grad offentlige virksomheter har tatt i bruk eller planlegger å bruke kunstig intelligens, hvilke risikoer for diskriminering det offentliges bruk av kunstig intelligens kan innebære, i hvilken grad offentlige instanser er oppmerksomme på diskrimineringsrisiko og hva gjør de for å forebygge slik risiko. Rapporten presenterer også anbefalinger for å forebygge diskriminerende effekter av kunstig intelligens i offentlig sektor.

80 s., utgitt av Vestlandsforskning i 2023.