Formålet med veilederen er å sikre forsvarlig håndtering av legemidler på barneverninstitusjoner slik at rett barn får rett legemiddel på riktig måte til rett tid, og at legemidler ikke kommer på avveie eller er tilgjengelige for uvedkommende. Veilederen har også til hensikt å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom barnevernsinstitusjoner og helsetjenesten når det gjelder legemiddelhåndtering i barnevernsinstitusjon. Rutinen beskriver barneverninstitusjoners ansvar for å avklare legemiddelhåndteringen til det enkelte barn, og hvordan barneverninstitusjoner skal oppbevare og dele ut legemidler. Denne veilederen gir anbefalinger om håndtering av legemidler i barnevernsinstitusjoner. Veilederen er gyldig fra 04.04.20 og vil bli oppdatert ved behov. Målgruppen for veilederen er alle barnevernsinstitusjoner i Norge.

8 s., utgitt av Bufdir i 2020.