Thronsen, Anne og Young, Ellinor

PYC - Parenting Young Children er utviklet ved Parenting Research Centre (PRC) i Australia og er et foreldreveiledningsprogram i hovedsak for foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser som har barn under 7 år. Målet er å utvikle og styrke foreldrenes kompetanse i praktiske ferdigheter og samspill med barnet. Programmet gjennomføres i hjemmet eller i det miljøet hvor foreldreferdighetene brukes. Prosjektet ved Høgskolen i Sørøst-Norge startet i 2008 med fokusgruppeintervju av barnevernsarbeidere på 6 ulike barnevernskontor om foreldre med kognitive vansker (Gundersen & Young, 2010, Gundersen, Young & Pettersen, 2012). Et av funnene var mangel på tilrettelagte tiltak, og PYC er et ønske om å få fram tiltak for foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser i barnevernet.

54 s., utgitt av Høgskolen i Telemark i 2015.