Melbøe, Line og Johnsen, Bjørn-Eirik | Fredreheim, Gunn Elin | Hansen, Ketil Lenert

Intervjuene viser at situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse varierer både med oppvekstsvilkår, tilknytning til egen samisk bakgrunn, kjønn, type funksjonsnedsettelse, alder og bosted og så videre. Samtidig er det innenfor det norske velferdsapparatet fremdeles et stort behov for større kunnskap om samisk kultur, språk og identitet, og større bevissthet om hva dette i praksis innebærer. Målet må være at de profesjonelle velferdsarbeiderne møter utfordringene med et kyndig blikk for det kulturspesifikke i den samiske kulturen.

132 s., utgitt av Nordens Välfärdscenter i 2016.